İSLAMİ TEKKE KÜLTÜRÜ SARIK DERVİŞ TAKKESİ

18. yy. İslami Türk Tekke kültürüne ait, kuzu derisinden mamul, üzeri Türk geleneksel geometrik çizimlerle süslenmiş, koni biçiminde derviş sarık takkesi. Yükseklik 13 cm. Çap 16 cm.